Orientalsk DanseUnion – Ny bestyrelse 2017

[:da]Orientalsk DanseUnion afholdte generalforsamling i Valby Kulturhus den 29. januar 2017.

De eksisterende medlemmer af bestyrelsen som var på valg, blev enstemmigt genvalgt. Næstformand Gisela Karlestedt og suppleant Murjanah Langhoff ønskede ikke længere at fortsætte i bestyrelsen, og suppleant Ruth Olesen ønskede ikke at stille op til genvalg i 2017. Christine Haugaard, Kinne Bassett og Mikael Costa blev derimod valgt ind som nye medlemmer af bestyrelsen.

Tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer og velkommen til de nye!
– Og tak til Heidi Jonsdottir for de seneste 2 år i formandstolen.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig selv med følgende medlemmer:

Bestyrelsesformand Solveig Einarsson

Bestyrelsesmedlem, næstformand Signe Ghazal Sallerup

Bestyrelsesmedlem, sekretær Ragnhild Kallehauge

Bestyrelsesmedlem Heidi Jonsdottir

Bestyrelsesmedlem Mikael Costa

Suppleant Christine Haugaard

Suppleant Kinne Bassett

Kasserer Susan Wohlenberg modtog genvalg

Revisor Annette Henriksen var ikke på valg

*****************************************

Referatet fra generalforsamlingen vil så hurtigt som muligt blive uploaded til hjemmesiden – og nyheden om bestyrelsens nye sammensætning sendes ud til medlemmerne i et kommende nyhedsbrev.[:]