ODU Generalforsamling 4. februar 2018

[:da]Orientalsk DanseUnion indbyder alle medlemmer af foreningen til ordinær generalforsamling

Søndag den 4. februar 2018 kl. 11.30-13.00

Generalforsamlingen afholdes i

Prismen, Kultursalen,

Holmbladsgade 71, 2300 København S.

Bak op om din forening – mød op og deltag i generalforsamlingen. Bestyrelsen fremlægger i år forslag til vedtægtsændringer – blandt andet vedrørende ODUs formål, medlemskriterier og drift – og muligheden for at konstituere en bestyrelse bestående af kun 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.

Grib chancen og bliv en del af et godt team – og vær med til at præge Orientalsk DanseUnion i fremtiden. Udover nye ansigter i bestyrelsen, kan vi sagtens bruge frivillige til de faste arrangementer, f.eks. det orientalske afdansningsbal og Hafla i både Jylland og København.

Alle medlemmer af Orientalsk DanseUnion, der er myndige og registreret med CPR og bopæl i Danmark kan opstille til valg i bestyrelsen. At møde op til generalforsamlingen, betyder ikke at du automatisk bliver opstillet til bestyrelsen – det er frivilligt, om man vil opstille – så vær ikke bange for at komme af den grund. Vil du høre mere om bestyrelsesarbejdet eller andet, er du velkommen til at kontakte Orientalsk DanseUnion på e-mail: formand@odu.dk

Som medlem af bestyrelsen får du dækket transportudgifter til og fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.

Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter får ligeledes gratis medlemskab af Orientalsk DanseUnion i den periode, de er aktive i bestyrelsen.

Medlemmer er velkomne til at indsende indlæg til generalforsamlingens punkt 13. Eventuelt. Indlæg sendes pr. mail til formand@odu.dk senest 7 dage før generalforsamlingen.

Du finder dagsorden, vedtægter og forslag til vedtægtsændringer på ODUs hjemmeside under: www.odu.dk/om-odu/vedtaegter-og-referater/

 [:]