ODU Generalforsamling 2017

[:da]Orientalsk DanseUnion indbyder alle medlemmer af foreningen til ordinær generalforsamling

Søndag den 29. januar 2017 – kl. 12.00-13.00

Generalforsamlingen afholdes i Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4-8, 5. sal, 2500 Valby

Alle medlemmer af Orientalsk DanseUnion, der er myndige og registreret med CPR og bopæl i Danmark kan opstille til valg i bestyrelsen. Dagsorden og vedtægter kan læses på foreningens hjemmeside: www.odu.dk/om-odu/vedtaegter-og-referater/

Bak op om din forening – mød op og deltag i generalforsamlingen. Bestyrelsen består af 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter, som vælges for en periode på 2 år ad gangen. Idet ét af vores bestyrelsesmedlemmer og denne ene suppleant ønsker at udtræde af bestyrelsen, og den anden suppleant ikke ønsker at genopstille, har vi brug for ekstra kræfter.

Så grib chancen og bliv en del af et godt team – og vær med til at præge Orientalsk DanseUnion i fremtiden. Udover nye ansigter i bestyrelsen, kan vi sagtens bruge frivillige til de faste arrangementer, f.eks. det orientalske afdansningsbal, kulturhavn festival og Hafla i både Jylland og København.

At møde op, betyder ikke at du automatisk bliver opstillet til bestyrelsen – det er frivilligt, om man vil opstille, så vær ikke bange for at komme af den grund. Vil du høre mere om bestyrelsesarbejdet eller andet, er du velkommen til at kontakte Orientalsk DanseUnion på e-mail: formand@odu.dk

Som medlem af bestyrelsen får du dækket transportudgifter til og fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger jf. ODUs vedtægter.

Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter får derudover gratis medlemskab af Orientalsk DanseUnion i den periode, de er aktive i bestyrelsen.

Medlemmer er velkomne til at indsende indlæg til generalforsamlingens punkt 12. Eventuelt. Indlæg sendes pr. mail til formand@odu.dk senest 7 dage før generalforsamlingen.

Kort efter generalforsamlingen konstituerer de 5 bestyrelsesmedlemmer, jf. foreningens vedtægter § 4 stk. 5, således at formand, næstformand og sekretær vælges i dens midte.[:]