OM MEDLEMSBLADET

Orientalsk DanseUnions medlemsblad udkommer 4 gange årligt og blev indtil januar 2016 udgivet i trykt form. Bladet har gennem årene været igennem en rivende udvikling, og der er langt fra det første medlemsblad, foreningen udsendte i februar 2005, og til det blad, som nu er et online digitalt magasin.

Det første online digitale magasin blev lanceret 1. april 2016.

Nedenfor kan du bl.a. finde oplysninger om medlemsbladets deadlines, krav til artikler og fotos og andre praktiske oplysninger, samt lidt historie om medlemsbladets udvikling.

Deadlines:
Medlemsblades deadlines er altid at finde i det senest udkomne medlemsblad, eller kan oplyses ved henvendelse til bladredaktionen.

Løssalg:
Tidligere udgivne medlemsblade sælges i løssalg for kr.  50,- pr. blad (+ aktuel porto – pr. januar 2013 kr. 21,- pr. blad).
Ønsker du at købe tidligere udgivne medlemsblade, kan du henvende dig til foreningens kasserer på e-mail: kasserer@odu.dk 

 

Materiale til Orientalsk DanseUnions medlemsblad:
Orientalsk DanseUnion vil meget gerne modtage artikler, anmeldelser, tegninger, digte eller andet, som du gerne vil dele med de andre medlemmer via medlemsbladet. Hensigten er at skabe et blad, der kan have bred almen interesse, og som indeholder artikler om alt, der kan have interesse for en orientalsk danser.

Vi modtager også gerne tips og idéer samt ris og ros, så vi ved hvad der er godt og hvad vi skal arbejde hen imod at forbedre.

Materiale til Orientalsk DanseUnions medlemsblad kan sendes til: oduredaktionen@gmail.com.
Sender du en mail til oduredaktionen@gmail.com, vil du altid i løbet af få dage modtage en bekræftende mail, der sikrer, at du ved, at din mail er nået sikkert frem (i ferieperioder kan der naturligvis gå lidt længere tid, inden du får en mail retur).

Bemærk: artikler med et kommercielt indhold vil blive betragtet som en annonce – læs mere herom under annoncer.

Krav til artikler og fotos:
Artikler kan fremsendes via e-mail til redaktionen, skrevet i Word.

Fotos bedes vedhæftet i e-mailen og skal leveres i så høj opløsning som muligt. Bemærk at billeder indsat i fx Word ikke kan bruges. Fylder billederne meget, kan du lave en aftale med redaktionen om at levere dem via Dropbox eller WeTransfer.

Sender du fotos, så sørg venligst for en tilladelse fra fotografen og fra de personer, der optræder på de fotos, du sender. Husk altid at oplyse fotografens navn til redaktionen.

Udvælg og send de bedste fotos – send hellere 1 godt end 5 dårlige.

Skriv også gerne forslag til billedtekster i e-mailen, eller i det vedhæftede dokument efter selve artiklen. Skriv meget gerne billedteksten med fx rød skrift, så vi ikke er i tvivl.

Vi gør opmærksom på:
Alle artikler, der indsendes til redaktionen, får læst korrektur.

Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte artikler, og afvise artikler, såfremt vi mener, at de på nogen måde kan virke anstødene (i fald artiklen afvises, vil skribenten naturligvis få besked herom med en forklaring).

Aftryk og gengivelse af artikler samt fotos fra Orientalsk DanseUnions medlemsblad og hjemmeside er beskyttet ifølge loven om ophavsret. Det er derfor ikke tilladt at kopier artikler og billeder, uden en skriftlig forud indgået aftale med Orientalsk DanseUnion.

Artikler bragt i Orientalsk DanseUnions medlemsblad afspejler ikke nødvendigvis foreningens / bestyrelsens holdning, kun når de underskrives af bestyrelsen.

Vi tager naturligvis forbehold for trykfejl.