OM BESTYRELSEN

Bestyrelsen

Bestyrelsesformand: Solveig Einarsson – email formand@odu.dk

Bestyrelsesmedlem, næstformand: Signe Ghazal Sallerup

Bestyrelsesmedlem, sekretær: Ragnhild Kallehauge – email sekretaer@odu.dk

Suppleant: Dorrit F. Ladefoged

 

Find ODUs vedtægter og referater fra generalforsamlinger her

 

Andre aktive:

Kasserer: Susan Wohlenberg – email: kasserer@odu.dk

Webmaster: Solveig Einarsson  – email: webmaster@odu.dk

Revisor: Annette Henriksen

 

Samarbejdspartner til Hafla: Nicoline Sarikurt – email: nicolinesarikurt@hotmail.com

 

Bladredaktion:

Redaktionen, redaktør: Amanda Stevne Jørgensen – email: oduredaktionen@gmail.com

Redaktionen, layout og distribution: Solveig Einarsson

Korrekturlæsning: Amanda Stevne Jørgensen, Natashia Ninet Hjelme, Ragnhild Kallehauge og Sofie Mandrup Hansen