Orientalsk DanseUnion – Ny bestyrelse 2018

Den årlige generalforsamling blev afholdt søndag den 4. februar 2018 i Prismen på Amager.

Bestyrelsen havde fremsat forslag til vedtægtsændringer vedrørende ODUs formål, medlemskriterier, bestyrelsens sammensætning og drift. Alle vedtægtsændringer blev godkendt på generalforsamlingen og bestyrelsen har derfor konstitueret sig efter den lille model – med 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant:

Solveig Einarsson – Formand (valgt for 2 år i 2017)
Signe Ghazal Sallerup – Næstformand (valgt for 2 år i 2017)
Ragnhild Kallehauge – Sekretær (valgt for 2 år i 2017)
Dorrit F. Ladefoged – Suppleant (valgt for 1 år i 2018)

Revisoren modtog genvalg – kassereren var ikke på valg i år.

Susan Wohlenberg – Kasserer (valgt for 2 år i 2017)
Annette Henriksen – Revisor (valgt for 2 år i 2018)

Vi ønsker Dorrit F. Ladefoged velkommen i bestyrelsen og retter et stort tak til alle, som ikke længere er en del af Orientalsk DanseUnions bestyrelse: Heidi Jonsdottir, Kinne Bassett – samt Mikael Costa og Christine Haugaard, som ikke ønskede at fortsætte som henholdsvis bestyrelsesmedlem og suppleant.

Referat med formandens beretning og de opdaterede vedtægter vil blive uploaded til hjemmesiden hurtigst muligt.

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail