10 gode grunde til at være medlem af ODU

Orientalsk DanseUnions bestyrelse vil fremadrettet arbejde på, at ODU udvikles som en forening der repræsenterer orientalsk dans i Danmark – bl.a. med differentierede medlemstilbud, som opfylder de professionelles, de semi-professionelles og hobbydansernes ønsker og behov. Her er de første 10 grunde til at være medlem af Orientalsk DanseUnion: #1 Medlemsbladet udkommer 4 gange årligt. Som […]

Orientalsk DanseUnion – Ny bestyrelse 2017

Orientalsk DanseUnion afholdte generalforsamling i Valby Kulturhus den 29. januar 2017. De eksisterende medlemmer af bestyrelsen som var på valg, blev enstemmigt genvalgt. Næstformand Gisela Karlestedt og suppleant Murjanah Langhoff ønskede ikke længere at fortsætte i bestyrelsen, og suppleant Ruth Olesen ønskede ikke at stille op til genvalg i 2017. Christine Haugaard, Kinne Bassett og […]

Nye kontingentsatser 2016

Idet det nye digitale medlemsblad giver en stor besparelse på udgifterne til trykkeri og porto, har bestyrelsen valgt at nedsætte kontingentet til 275,- kr. pr. år for ordinære medlemmer og 225,- kr. for studerende og pensionister.   Hvis du har betalt dit kontingent efter den gamle sats via automatisk bankoverførsel, kan du kontakte kassereren på […]