Orientalsk DanseUnion – Ny bestyrelse 2018

Den årlige generalforsamling blev afholdt søndag den 4. februar 2018 i Prismen på Amager. Bestyrelsen havde fremsat forslag til vedtægtsændringer vedrørende ODUs formål, medlemskriterier, bestyrelsens sammensætning og drift. Alle vedtægtsændringer blev godkendt på generalforsamlingen og bestyrelsen har derfor konstitueret sig efter den lille model – med 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant: Solveig Einarsson – Formand (valgt […]

10 gode grunde til at være medlem af ODU

Orientalsk DanseUnions bestyrelse vil fremadrettet arbejde på, at ODU udvikles som en forening der repræsenterer orientalsk dans i Danmark – bl.a. med differentierede medlemstilbud, som opfylder de professionelles, de semi-professionelles og hobbydansernes ønsker og behov. Her er de første 10 grunde til at være medlem af Orientalsk DanseUnion: #1 Medlemsbladet udkommer 4 gange årligt. Som […]

Orientalsk DanseUnion – Ny bestyrelse 2017

Orientalsk DanseUnion afholdte generalforsamling i Valby Kulturhus den 29. januar 2017. De eksisterende medlemmer af bestyrelsen som var på valg, blev enstemmigt genvalgt. Næstformand Gisela Karlestedt og suppleant Murjanah Langhoff ønskede ikke længere at fortsætte i bestyrelsen, og suppleant Ruth Olesen ønskede ikke at stille op til genvalg i 2017. Christine Haugaard, Kinne Bassett og […]

Nye kontingentsatser 2016

Idet det nye digitale medlemsblad giver en stor besparelse på udgifterne til trykkeri og porto, har bestyrelsen valgt at nedsætte kontingentet til 275,- kr. pr. år for ordinære medlemmer og 225,- kr. for studerende og pensionister.   Hvis du har betalt dit kontingent efter den gamle sats via automatisk bankoverførsel, kan du kontakte kassereren på […]